• ПОБУДОВА РИСУНКІВ ВИКРОЙОК:

  МОДЕЛИ В’ЯЗАНОГО ОДЯГУ:


 • « ПОБУДОВА РИСУНКА ВИКРОЙКИ ПРЯМОЇ ДВОШОВНОЇ СПІДНИЦІ | Main | В’ЯЗАННЯ СПИНКИ, ПІЛОЧКИ І РУКАВА »

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПЕТЕЛЬ І СПОСОБИ ЇХ ВИКОНАННЯ СПИЦЯМИ

  By admin | Июль 19, 2008

  1 — лицьова петля. 1-й спо­сіб (рис. 9, а). Праву спицю вводимо в петлю на лівій спиці, відтягуємо її рухом від себе, підхоплюємо робочу нитку, що лежить на вказівному пальці лівої руки, вказівним пальцем правої руки відштовхуємо ліву спицю і пров’язана петля залишається на пра­вій спиці; петля пров’язана за нижню дольку.

  2-й спосіб (рис. 9, б). Праву спицю вводимо в петлю зліва направо, підводимо під ліву спицю, захоплюємо робочу нитку, що лежить на вказів­ному пальці лівої руки, і протягуємо її через петлю; петля пров’язана за верхню дольку.

  2— виворітна петля. 1-й спосіб (рис. 10, а). Для пров’язування виворітної петлі вказівним пальцем лівої руки нитку виводимо поверх лівої спиці, потім праву спицю під ниткою вводимо в петлю справа наліво, відтягуємо її за верхню дольку, після чого рухом руки нитку переводимо трохи вліво від встромленої спиці і пров’язуємо петлю рухом від себе. Пров’язуючи виворітні петлі 1-м спосо­бом, лицьові петлі слід в’язати також 1-м способом.
  2-й спосіб (рис. 10, б). Робочу нитку також виводимо поверх лівої спиці, праву спицю вводимо під ниткою в петлю справа наліво над лівою спицею і, підхопивши робочу нитку зверху, справа, вводимо її в петлю рухом від себе. Пров’язуючи виворітні петлі другим способом, лицьові петлі слід в’язати також другим способом.
  3-й спосіб (рис. 10, в) — за нижню дольку. Робочу нитку виводимо поверх лівої спиці. Праву спицю вводимо в петлю знизу, захоплюючи її нижню дольку рухом від себе, далі пров’язу­ємо її виворітною петлею (1-м спосо­бом). При такому способі в’язання виворітної петлі лицьові петлі в’яжемо за нижню дольку (1-м способом). Даний спосіб використовуємо тоді, коли потріб­но пров’язати виворітну петлю над лицьовою.

  3 — дві петлі, пров’язані разом лицьовою за нижні д о л ь к и (рис. 11, а). Праву спицю вводимо у дві петлі справа наліво, і, підхопивши робочу нитку, пров’язу­ємо їх разом ззаду за нижні дольки.
  4 — дві петлі, пров’язані разом лицьовою за верхні дольки з поворотом другої петлі (рис. 11, б). Дві петлі знімаємо на праву спицю, потім ліву спицю шюдимо в другу петлю справа наліво, переводимо цю петлю на ліву спицю, потім першу петлю повертаємо на ліву спицю, після чого пров’язуємо їх разом за верхні дольки.
  5 — дві петлі, пров’язані разом способом перекидан­ня (рис. 11, в). Першу петлю зніма­ємо за верхню дольку з лівої спиці на праву, не пров’язуючи її, другу пров’язуємо лицьовою за верхню доль­ку, потім лівою спицею підхоплю­ємо зняту петлю і перекидаємо через пров’язану.
  6 — дві петлі, пров’язані разом за верхні дольки (рис. 11, е). Праву спицю вводимо в дві петлі зліва направо, і, підхоплюючи робочу нитку, пров’язуємо їх разом спереду за верхні дольки.

  7 — дві петлі, пров’язані разом виворітною петлею (рис. 12). Нитка повинна бути над лівою спицею. Праву спицю під нит­кою вводимо в дві петлі справа на­ліво, відтягуємо їх за верхні дольки, після чого рухом руки нитку пере­водимо лівіше вставленої спиці і про­в’язуємо петлі разом рухом від себе.

  8 — три петлі, пров’язані разом лицьовою за нижні дольки (рис. 13, а). Праву спицю вводимо справа наліво через три петлі, підхоплюємо робочу нитку і пров’язу­ємо їх за нижні дольки.
  9 — три петлі, пров’язані разом способом перекидан­ня (рис. 13, б). Першу петлю знімаємо за верхню дольку, не пров’язуючи її, з лівої спиці на праву, наступні дві петлі в’яжемо разом лицьовою за верхні дольки, потім лівою спицею підхоплю­ємо зняту (першу) петлю і переки­даємо через петлю, одержану від про­в’язування двох петель разом.

  10 —три петлі, пров’яза­ні разом способом переста­новки петель (рис. 14). Праву спіцю вводимо в першу і другу петлі зліва направо (з боку другої петлі), знімаємо їх за верхні дольки з лівої спиці на праву без пров’язування, потім повертаємо зняті петлі на ліву - спіцю так, щоб друга петля стала першою, після чого пров’язуємо три разом лицьовою за нижні дольки.

  11 — н а к й д (рис. 15, а). Кінцем правої спиці підхоплюємо робочу нитку зверху справа наліво рухом до себе.
  12 — зворотний накид (рис. 15, б). Кінцем правої спиці підхоплю­ємо нитку знизу рухом від себе.

  13 — подвійний накид (рис. 16). Кінцем правої спиці двічі підхоп­люємо нитку зверху справа наліво рухом до себе.

  14 —знята петля (рис. 17, а). Одну або дві петлі знімаємо з лівої спиці на праву непров’язаними, нитку залишаємо за знятими петлями.
  15 —знята петля (рис. 17, б). Одну або дві петлі знімаємо з лівої спиці на праву непров’язаними, нитку залишаємо перед знятими петлями.

  16 — пров’язування нит­ки в проміжку між пет­лями—додаткова петля (рис. 18, а). Для того щоб пров’язати лицьову петлю з нитки в проміжку між петлями без утворення отвору, ліву спицю підво­димо під проміжну нитку рухом від себе і пров’язуємо лицьовою схрещеною петлею за нижню дольку. Для того щоб пров’язати проміжну нитку лицьовою петлею за верхню дольку або виворітною (якщо цього вимагає рису­нок) без утворення отвору, ліву спицю підводимо під проміжну нитку рухом до себе і пров’язуємо лицьовою за верхню дольку або виворітною пет­лею (рис. 18, б).

  17 — з однієї петлі про­в’язати три (рис. 19). Праву спицю вводимо в петлю справа наліво, пров’язуємо її лицьовою, не знімаючи із спиці, робимо накид, вдруге вводимо спицю в ту саму петлю і пров’язуємо лицьовою, після чого знімаємо її з лівої спиці. Отже, на правій спиці утвори­лось три петлі.

  18 — дві переміщені ли­цьові петлі з нахилом управо (рис. 20, а). Правою спицею з лицьової сторони пров’язуємо другу петлю лицьовою, потім, не знімаючи її з лівої спиці, пров’язуємо першу петлю лицьовою, після чого обидві петлі знімаємо з лівої спиці. Таким чином, друга петля накладається на першу.
  19 — дві переміщені ли­цьові петлі з нахилом уліво (рис. 20, б). Правою спицею з виворіт­ної сторони (за спицею) пров’язуємо другу петлю лицьовою, потім, не зні­маючи її з лівої спиці, в’яжемо першу петлю лицьовою, після чого обидві петлі знімаємо з лівої спиці. Перша петля накладається на другу.

  20 — три переміщені ли­цьові петлі з нахилом управо (рис. 21, а). Перші дві петлі знімаємо на шпильку, залишаючи їх за спицею, пров’язуємо третю петлю лицьовою, потім зняті петлі перево­димо зі шпильки на ліву спицю і також пров’язуємо лицьовими.
  21 —три переміщені ли­цьові петлі з нахилом уліво (рис. 21, б). Першу петлю знімаємо на шпильку, залишаючи її перед спицею, пров’язуємо другу і третю петлі лицьовими, потім переводимо житу петлю зі шпильки на ліву спицю і пров’язуємо її лицьовою.

  22 — чотири переміщені лицьові петлі з нахилом уп­раво (рис. 22, а). Перші дві петлі знімаємо на шпильку, залишаючи їх за спицею, наступні дві петлі
  пров’язуємо лицьовими, потім зняті петлі переводимо зі шпильки на ліву спицю і пров’язуємо їх лицьовими.
  23 — чотири переміщені лицьові петлі з нахилом уліво (рис. 22, б). Перші дві петлі знімаємо на шпильку, залишаючи їх перед спицею, наступні дві петлі пров’я­зуємо лицьовими, потім переводимо зняті петлі зі шпильки на ліву спицю і пров’язуємо їх лицьовими.

  24 — джгут 3×3 з нахи­лом управо (рис. 23, а). Перші три петлі знімаємо на шпильку і залишаємо їх за спицею, наступні три петлі пров’язуємо лицьовими, а по­тім зняті петлі переводимо зі шпильки на ліву спицю і пров’язуємо їх ли­цьовими.
  25 — джгут 3×3 з нахилом уліво (рис. 23, б). Перші три петлі знімаємо на шпильку, залишаючи їх перед спицею, наступні три петлі про­в’язуємо лицьовими, а потім зняті петлі переводимо зі шпильки на ліву спицю і пров’язуємо їх лицьовими.
  26 — знак для зручності запису, при в’язанні до уваги не береться.

  Topics: Технологія та обробка деталей в'язаних виробів |

  Comments

  Я не робот.